Обединение на православната младеж между България, Русия, Беларус, Украйна, Москва 2016г.10:51

  • 709 views
Published on 01.07.2017

„Медиа Мост България“ и НПО „Що е Маке, се е Юнак“ представя на Български език: Обединение на православната младеж между България, Русия, Беларус, Украйна, Москва 2016г.

Обичайте се един другиго. Ние от НПО „Що е Маке, се е Юнак“ Разбираме света единствено като поле за културно съревнование между народите. Гоце Делчев, българския революционер и национален герой. Роден: 4 февруари1872 г. Кукуш, днес Гърция, Убит: 4 май1903 г. Баница, днес Гърция. „Гоце Делчев е революционен демократ, отличаващ се със своята дълбока хуманност и живо чувство за социална справедливост. Той е голям български патриот и непримирим борец за свободата на народа, за благото на човека. Убеден интернационалист, Гоце мечтае за разбирателство и дружба между народите.

Той е верен ученик и достоен последовател на великия Левски. В основата на мирогледа и оттук в основата на идеологията на Г. Делчев като вожд на националноосвободителното движение в Македония и Одринско лежи неговата често цитирана мисъл: „Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование между народите.” За да могат обаче народите да се съревновават на културното поле, необходима е свобода — национална и политическа, икономическа и социална. Оттук произтича естественият извод за необходимостта от борба, в резултат на която ще бъдат осигурени условия за мирен труд и съревнование между всички народности в Македония и Одринско.

Извоюването на свободата Г. Делчев не схваща просто като заменяне тираничния режим на султана с лъжедемократичния режим на някоя от балканските монархии. Злото не е и не може да бъде в характера на господствуващата народност в Турската империя, то не е дори изключително в състава на това или онова правителство и в неговите чиновници, а главно в съществуващата обществена система и държавен строй. Пословична става Гоцевата фраза: „Аз не мразя османците като народ; аз воювам против османската тирания като господарствена система.” В тези думи на Г. Делчев е залегнало същото онова съдържание, което големият вожд на българската национална революция Васил Левски сочи като корен на злото за поробения български народ — „тиранството, безчеловещината и самата държавна система на турското правителство на Балканския полуостров””.

Филм на Борис Анзов

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"